Istorijat Zavoda

Pedesetih godina prošlog vijeka raširenost zaraznih i parazitarnih bolesti životinja nametnuli su potrebu organiziranja laboratorije na području Tuzlanske i Banjalučke Oblasti, kako bi se iste mogle dijagnosticirati i suzbiti. 

Slijedom toga, 08.06.1952. godine osnovan je Veterinarski zavod u Tuzli koji je bio smješten u Zgradi današnjeg Zavoda za javno zdravstvo, a od tada se selio na razne lokacije. Godine 1966. mijenja naziv u Veterinarsko stočarski centar te postaje jedan od OOUR-a Radne organizacije Veterinsko Univerzitetskog centra Sarajevo u sklopu koga su još bili: Veterinarski fakultet Sarajevo,  Veterinarski centar Mostar i Veterinarski zavod „Vaso Butozan“ Banja Luka.

Donošenjem Zakona o visokom školstvu dolazi do izdvajanja Fakulteta iz RO, a kolektivnim ugovorom o radu nestaju OOUR- i od  1991. godine ova firma nastavlja djelovati samostalno kao Veterinarski zavod Tuzla. Godine 1994. Zavod je pripao Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva, i vodoprivrede Tuzlanskog kantona kao upravna organizacija. Od 31.10.2003. godine posluje kao JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla u Tuzli nad kojom je Tuzlanski kanton  stekao osnivačka prava. Tokom svog postojanja, ostajao je kao dijagnostička ustanova čija se djelatnost proširivala na kontrolu hrane i hrane za životinje. Zadnje preseljenje Zavoda bilo je 1982. godine na današnju lokaciju.

Galerija

Adresa: Ul. 2. Tuzlanske brigade br. 28

               75 000 Tuzla

Tel: + 387 35/302-700

Fax: + 387 35/302-721

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Pratite nas