O nama

 

Veterinarski zavod, sa dugom i bogatom tradicijom od 1952. godine, je dijagnostička ustanova koja svojim aktivnostima daje značajan doprinos unapređenju veterinarske djelatnosti u Bosni i Hercegovini.

Zakonom o veterinarstvu Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine F BiH broj 46/00) Zavodu su definisane nadležnosti da:

 • prati, analizira i proučava stanje u pogledu pojave, kretanja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih, parazitarnih i drugih bolesti životinja i zoonoza;
 • obavlja laboratorijsku dijagnostiku zaraznih, parazitarnih i drugih bolesti životinja i zoonoza;
 • prati i analizira preventivna i zaštitna cijepljenja i dijagnostičke pretrage životinja;
 • planira i organizira mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sprječavanja širenja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih oboljenja životinja;
 • obavlja laboratorijske pretrage proizvoda životinjskog porijekla i vode radi utvrđivanja zdravstvene ili higijenske ispravnosti i kvaliteta;
 • prati, analizira i ocjenjuje uticaj okoline na zdravstveno stanje životinja;
 • obavlja laboratorijske pretrage rezidua i drugih biološki aktivnih materija u životinjama, proizvodima životinjskog porijekla, hrani za  životinje i vodi;
 • obavlja toksikološka ispitivanja životinja, proizvoda životinjskog porijekla i hrane za životinje;
 • vrši analizu sirovog mlijeka;
 • pruža stručnu pomoć veterinarskim organizacijama i proizvođačima proizvoda životinjskog porijekla i hrane za životinje.Osim ovoga, Zavod i uposlenici Zavoda su uključeni u nastavni proces Univerziteta u Tuzli (održavanje i vođenje praktične nastave za studente Tehnološkog, Farmaceutskog i Prirodno-matematičkog fakulteta). Odobrenje za rad Veterinarskog zavoda je izdato od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i to:
 •  
 • Rješenje o ovlaštenju od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Dvije osnovne djelatnosti Zavoda su veterinarsko javno zdravstvo i laboratorijska i terenska dijagnostika bolesti životinja. Proizvodnja zdravstveno ispravne hrane i njeno plasiranje na inostrano tržište od strateškog je interesa za Bosnu i Hercegovinu. Zbog pojave ostataka pesticida i rezidua veterinarskih lijekova kao i drugih kontaminanata u namirnicama animalnog porijekla, a s obzirom na činjenicu da je zbog toga ugroženo zdravlje životinja i ljudi, neophodno je praćenje nivoa kontaminiranosti hrane za životinje i namirnica životinjskog porijekla, a što se provodi putem veterinarskog javnog zdravstva. Zavod posebnu pažnju posvećuje usklađivanju laboratorijskih metoda sa standardnim metodama propisanim od strane međunarodnih tijela (OIE, WHO, FAO, ISO, AOAC) i kao akreditirana laboratorija uključen je u postupke međulaboratorijskih testiranja za važnije bolesti životinje, te za analizu hrane i hrane za životinje. Zavod je izgradnjom, rekonstrukcijom i nabavom nove analitičke opreme uspostavio savremenu laboratorijsku dijagnostiku čija je potvrda akreditacija.
 •   Primijetna su nastojanja koje Zavod poduzima u cilju usvajanja većine međunarodno priznatih standarda. Zavod trenutno ima 47 akreditiranih metoda prema normi BAS EN ISO/IEC 17025:2006, čime dokazujemo da su metode ispitivanja standardne, sljedive i međunarodno priznate. Zavod je takođe uspostavio i održava sistem kvaliteta po standardu BAS EN ISO 9001:2015.
 • Putem laboratorijske i terenske dijagnostike, provodi se konstantan program nad zaraznim i parazitarnim bolestima s međunarodne liste OIE-a i određenih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i parazitarnih bolesti i njihovom finansiranju na nivou Bosne i Hercegovine.
 •  
 • Sektor veterinarstva, broj: UP-I-06-2-24/17-572-2/16 JB od 22.04.2016. godine;

 

 

Galerija

Adresa: Ul. 2. Tuzlanske brigade br. 28

               75 000 Tuzla

Tel: + 387 35/302-700

Fax: + 387 35/302-721

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Pratite nas