Ehinokokoza pasa

Ehinokoza se nalazi na B listi Svjestske zdravstvene organizacije za zdravlje životinja, što ukazuje na samu činjenicu važnosti ovog oboljenja.

Cistična ehinokokoza kod ljudi, uzrokovana Echinococcus granulosus i alveolarna ehinokokoza, uzrokovane E. multilocularis, važne su prijetnje javnom zdravlju u mnogim dijelovima svijeta. Dijagnoza ehinokokoze u pasa ili drugih osjetljivih mesojeda oslanja se na otkrivanje odraslih cestoda roda Echinococcus ili njihovih jajašca u fecesu ili tankom crijevu.

Psi su glavni i osnovni izvor zaražavanja ljudi i životinja. Zaraženi psi izmetom svakodnevno izbacuju člančiće sa hiljadama jaja ehinokokusa a infekcija ljudi nastaje ako se progutaju jaja parazita. Vlasnici pasa i članovi porodica su u najvećoj opasnosti da se zaraze jer dolaze naj-

češće u dodir sa psima.

                                                                                                                                                                Prosječni sastav mlijeka

Mlijeko

 

            Mlijeko je normalni sekret mliječne žlijezde, koji dobivamo redovnom i neprekidnom mužom, jedne ili više muznih životinja, ispravno hranjenih, ispravno držanih, kojem nije ništa dodano niti oduzeto.

 

Sastav mlijeka može biti vrlo promjenjiv, a zavisi od mnogo faktora: pasmini, zdravlju životinje, stadiju laktacije, hranidbi, sezoni, vrsti mužnje, broju mužnji itd.

Kolostrum luči mliječna žlijezda neposredno nakon poroda. Prelaz kolostruma u mlijeko događa se postepeno (6-10 dana). Kolostrum sadržava veću količinu  suhe tvari nego klasično mlijeko. Kolostralno mlijeko se ne koristi u prehrani ljudi, jer nije pogodno ni za preradu zbog velike količine sirutkinih proteina (zagrijavanjem se zgrušavaju).

slika somatske staniceSomatske stanice čine sastavni dio mlijeka, a potječu od leukocita (bijele krvne stanice) i epitelnih, tj. tjelesnih stanica (tkivo vimena). Broj somatskih stanica pokazatelj je higijenske kvalitete mlijeka i opći je indikator zdravstvenog stanja vimena. Najrasprostranjenija bolest vimena je mastitis, a uzrokovan je prodorom bakterija u vime kroz mliječni kanal tokom muže. Mastitis može da bude klinički ili subklinički u zavisnosti od broja i tipa patogena. U mlijeku zdravih četvrti, broj somatskih stanica je manji od 200.000 stanica/ml, a čine ih epitelne stanice i leukociti (polimorfonuklearni neutrofili, limfociti, makrofagi i ostale stanice). Mlijeko iz bolesne četvrti može sadržavati do 5.000.000 somatskih stanica/ml. Stoga su mnoge zemlje, kao i Bosna i Hercegovina, uvele broj somatskih stanica kao parametar u sistem plaćanja mlijeka. Sirovo mlijeko koje je u klasi i koje se smije otkupljivati sadrži do 400 000 somatskih stanica/ml mlijeka.

leptospirosis1Leptospiroza je jedna od geografski najraširenijih zoonoza u svijetu. Uzročnici su spirohete roda Leptospira, koji broji 66 vrsta, sa preko 300 serovarova.

Infekcija ljudi bakterijama iz roda Leptospira uslijedi izravnim kontaktom (kada je izvor infekcije živa životinja, njezine tjelesne izlučevine i urin) i neizravnim kontaktom okoliša kontaminiranim urinom. Mišoliki glodavci glavni su rezervoari leptospira, a njihova brojnost direktno utiče na razinu kontaminiranosti okoliša što povećava rizik oboljevanja ljudi i životinja od leptospiroze.

U slučaju iznenadne pojave agalakcije (kod odraslih muznih goveda i ovaca); ikterusa i hemoglobinurije, posebno kod mladih životinja; meningitisa i akutnog zatajenja bubrega ili žutice kod pasa, treba posumnjati na akutnu leptospirozu. Kod hronične leptospiroze pak mogući su simptomi: pobačaj, rođenje slabog potomstva (može biti prerano); neplodnost; kronično zatajenje bubrega ili kronično aktivni hepatitis kod pasa; oftalmija kod konja…

Prema državnim propisima naše zemlje kod svakog pobačaja goveda, ovaca, koza, svinja i kobila nadležni veterinar dužan je dostaviti na laboratorijsku analizu krv životinje koja je pobacila a po mogućnosti i pobačeni fetus sa plodnim ovojnicama na dijagnostiku laptespiroze.

Mlijeko je biološka tekućina mliječnih žlijezda sisara koja se luči određeno vrijeme nakon poroda, a osnovna mu je namjena prehrana mladunčadi prije nego što mogu probati različitu hranu. Čovjek je jedina vrsta koja pije mlijeko druge vrste. To je tekućina bijele boje složenog i različitog sastava kod pojedinih vrsta sisara. Najvažniji sastojci mlijeka su: mliječna mast , šećer laktoza,  proteini, minerali, enzimi, vitamini i imunoglobulini. Pored mlijeka koje luče mliječne žlijezde, postoji i mlijeko kao što je mlijeko kokosa, mlijeko badema i mlijeko soje.

Galerija

Adresa: Ul. 2. Tuzlanske brigade br. 28

               75 000 Tuzla

Tel: + 387 35/302-700

Fax: + 387 35/302-721

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Pratite nas