Američka gnjiloća pčelinjeg legala

 

Američka gnjiloća pčelinjeg legla je zarazna bolest legla uzrokovana bakterijom Paenibacillus larvae. P. larvae je gram pozitivna  štapićasta bakterija koja u propaloj ličinki zbog nastanka nepovoljnih uslova za razmnožavanje stvara spore, koje su jedini infektivni oblik kojim se bolest širi. Spore mogu preživjeti u pčelinjim proizvodima od 3 do 10 godina. Na samom početku bolesti gotovo nije moguće uočiti bilo kakvu kliničku sliku. Prve promjene se mogu uočiti nakon tri sedmice od infekcije. Kod zatvorenog legla dolazi do promjena na poklopcima, koji postaju tamne boje i uvučeni. Ličinke unutar stanice su pretvorene u polutekuću masu.

Dana 19.06.2019. godine održan je interni seminar za sve uposlenike JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantna Tuzla  na temu “ Novi standard za kompetentnost laboratorija BAS EN ISO/IEC  17025:2018”.  Objavom novog izdanja međunarodnog standarda EN ISO/IEC  17025:2017  koje propisuje zahtjeve za kompetentnost laboratorija, pred laboratorije je stavljeno vrijeme prilagodbe i usklađivanja sa novim zahtjevima. Ovaj seminar je imao za cilj da uputi na glavne promjene u standradru, predloži neke praktične savjete za promjene  i uputi učesnike seminara kako planirati i uspješno preći sa starog na novo izdanje.

 Uposlenica Zavoda, Mersiha Hodžić, dipl.ing.hemije stekla je akademski stepen magistra  primjenjene hemije. Javna odbrana magistarskog rada na temu “Komparativna analiza uzoraka mlijeka sa područja Bosne i Hercegovine kontaminiranih aflatoksinom M1”  održana je dana 11.06.2019. godine. Nova magistrica je na poslovima tehničkog rukovodioca u Laboratoriji za hemijsku kontrolu hrane i kontrolu rezidua.

 

JU Veterinarski zavod TK Tuzla je još jednom potvrdila svoju kompetentnost u pogledu prostora, opreme i osoblja u skladu sa standardom BAS EN ISO/IEC 17025:2006. Naime, prvo nadzorno ocjenjivanje nakon reakreditacije provedeno je u februaru 2019. godine od strane Instituta za akreditiranje „Bata“ pri čemu je potvrđena akreditacija svih 47 predhodno akreditiranih metoda.

U periodu od 22.10. do 26.10.2018. godine u Sarajevu je održana radionica na temu „Upravljanje epidemijama čiji je uzrok/put prenosa hrana“ u organizaciji Njemačkog federalnog instituta za procjenu rizika (BfR), a u saradnji sa Agencijom za sigurnost hrane BiH.  U ovoj radionici je učestvovao i predstavnik našeg Zavoda.

Cilj radionice je bio da se kroz visoko interaktivnu obuku i kroz rad u interdisciplinarnim radnim grupama prošire znanja i razmijene iskustva kako upravljati kriznom situacijom, te obuhvatiti sve faze analize rizika: procjenu rizika, upravljanje rizikom i komunikaciju u vezi sa rizikom..

Galerija

Adresa: Ul. 2. Tuzlanske brigade br. 28

               75 000 Tuzla

Tel: + 387 35/302-700

Fax: + 387 35/302-721

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Pratite nas