Historijat Zavoda

Naša historija

JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla je osnovan 08.06.1952. godine kao „Veterinarski zavod“ u Tuzli. Prvi upravnik Zavoda bio je veterinar Đorđe Popović.

Raširenost zaraznih i parazitarnih bolesti životinja, problemi pasminskog tipa goveda, vještačko osjemenjavanje bili su razlogom osnivanja veterinarske laboratorije na području Tuzlanske oblasti.

Od tada do danas laboratorijska dijagnostika je ostala osnovna djelatnost Zavoda.

Tokom dugogodišnjeg postojanja mijenjala se organizaciona struktura. Nakon samostalnog djelovanja Zavod se kao OOUR pod nazivom „Veterinarsko-stočarski centar“ udružuje u Radnu organizaciju „Veterinarski univerzitetski centar“ Sarajevo u kojoj su još bili OOUR: Veterinarski zavod Mostar, Veterinarski zavod „Vaso Butozan“ Banja Luka i Veterinarski fakultet Sarajevo.

Donošenjem Zakona o visokom obrazovanju Veterinarski fakultet krajem 80-tih godina postaje nastavno naučna ustanova, a preostale tri OOUR su trebali organizacijski postati dijelovi Veterinarskog instituta BiH. Nažalost rat početkom 90-tih zaustavio je te aktivnosti.

Po završetku rata i formiranjem Tuzlanskog kantona Zavod postaje upravna organizacija u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK. Javna ustanova Zavod postaje stupanjem na snagu Zakona o osnivanju JU Veterinarskog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla od 31.10.2003. godine.
Kroz svo ovo vrijeme različite organizacije, djelatnost zavoda je ostala dijagnostika zaraznih i parazitarnih bolesti, te kontrola hrane kao dio javnog zdravstva.
Danas je Veterinarski zavod značajan dijagnostički laboratorij u mreži javnih dijagnostičkih laboratorija u Bosni i Hercegovini.

Upoznajte naše osoblje

Veterinarski Zavod TK je jaka i stabilna firma sa visokostručnim soficistiranim kadrovima, a edukaciji naših uposlenih posvećujemo posebnu pažnju.