Aktuelnosti

Američka gnjiloća pčelinjeg legla

Američka gnjiloća pčelinjeg legla je zarazna bolest poklopljenog i nepoklopljenog legla uzrokovana bakterijom Paenibacillus larvae. P. larvae je gram pozitivna  štapićasta bakterija koja u propaloj…

Edukacija kao temelji uslov uspjeha

JUVZTK Tuzla je uvijek veliku pažnju pridavao edukaciji svog osoblja, jer samo je edukacija temeljni uslov uspjeha. Tako je bilo i zadnjih dana februara kada…

Leptospiroza

Leptospiroza je jedna od geografski najraširenijih zoonoza u svijetu. Uzročnici su spirohete roda Leptospira, koji broji 66 vrsta, sa preko 300 serovarova. Infekcija ljudi bakterijama…