Javne nabavke

Prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – Stručni saradnik – ispitivač u Mikrobiološkom laboratoriju