Akreditacija

JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona je akreditirana laboratorija od 15.09.2013. godine. Danas ima 30 akreditiranih metoda za područja: fizičko-hemijska ispitivanja sirovog mlijeka; mikrobiološka ispitivanja hrane, hrane za životinje, vode i briseva površina; dijagnostika bolesti životinja; bakteriološka ispitivanja i toksikološka ispitivanja hrane.

Šta je akreditacija?

Pod akreditiranjem se podrazumijeva zvanično priznanje da je neko tijelo za ocjenivanje usklađenosti (laboratorij) kompetentno da sprovodi aktivnosti ocjenjivanja usklađenosti u skladu sa međunarodno prihvaćenim pravilima, te se akreditiranjem dokazuje kompetentnost za obavljanje laboratorijskih ispitivanja.
Prema definiciji iz standarda BAS EN ISO/IEC 17011 akreditacija je zvaničan dokument ili set dokumenata u kojima se navodi da je akreditacija odobrena za određeni skoup.
Bosanskohercegovačkim standardom BAS EN ISO/IEC 17025:2018 su definirani opći zahtjevi za kompetentnost ispitne laboratorije (prostor, opreme, osoblje), nepristrasnost i konzistentan rad.

Prednosti akreditacije

Prednosti akreditacije koju su uvidjeli i uposlenici Zavoda su:

  • Osiguranje povjerenje u rezultate ispitivanja, jer potrošači zahtijevaju sigurnost u kvaliteti zdravstvene ispravnost hrane koje koriste;
  • Osiguranje i međunarodno priznavanje valjanosti ovih rezultata, jer akreditirana laboratorija koristi međunarodno priznate metode ispitivanja;
  • Stvaranje uvjeta za slobodno kretanje roba i usluga;
  • Povećanje konkurentnost laboratorija na tržištu.