Akreditacija

JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona je akreditirana laboratorija od 15.09.2013. godine. Danas ima 30 akreditiranih metoda za područja: fizičko-hemijska ispitivanja sirovog mlijeka; mikrobiološka ispitivanja hrane, hrane za životinje, vode i briseva površina; dijagnostika bolesti životinja; bakteriološka ispitivanja i toksikološka ispitivanja hrane.
  • Kod pružanja usluga za osvajanje tržšišta i pridobijanje klijenata ključne su tri stvari: kvalit, rok i cijena, i to istim redom.
  • Certificiranje našeg sistema upravljanja kvalitetom pokazuje našu predanost dosljednosti, neprekidnom poboljšanju i zadovoljstvu kupaca naših usluga – klijenata.
  • ISO 9001 certifikat je izuzetno važan i predstavlja znak firme koja u svom poslovanju posebnu pažnju posvećuju kvaliteti svojih usluga.
  • J.U. Veterinarski zavod TK Tuzla certificiran je po ISO 9001 od strane certifikacijske kuće TUV Adria.

Šta je akreditacija?

Pod akreditiranjem se podrazumijeva zvanično priznanje da je neko tijelo za ocjenivanje usklađenosti (laboratorij) kompetentno da sprovodi aktivnosti ocjenjivanja usklađenosti u skladu sa međunarodno prihvaćenim pravilima, te se akreditiranjem dokazuje kompetentnost za obavljanje laboratorijskih ispitivanja.
Prema definiciji iz standarda BAS EN ISO/IEC 17011 akreditacija je zvaničan dokument ili set dokumenata u kojima se navodi da je akreditacija odobrena za određeni skoup.
Bosanskohercegovačkim standardom BAS EN ISO/IEC 17025:2018 su definirani opći zahtjevi za kompetentnost ispitne laboratorije (prostor, opreme, osoblje), nepristrasnost i konzistentan rad.

Prednosti akreditacije

Prednosti akreditacije koju su uvidjeli i uposlenici Zavoda su:

  • Osiguranje povjerenje u rezultate ispitivanja, jer potrošači zahtijevaju sigurnost u kvaliteti zdravstvene ispravnost hrane koje koriste;
  • Osiguranje i međunarodno priznavanje valjanosti ovih rezultata, jer akreditirana laboratorija koristi međunarodno priznate metode ispitivanja;
  • Stvaranje uvjeta za slobodno kretanje roba i usluga;
  • Povećanje konkurentnost laboratorija na tržištu.