Upoznajte naše osoblje

Veterinarski Zavod TK je jaka i stabilna firma sa visokostručnim soficistiranim kadrovima, a edukaciji naših uposlenih posvećujemo posebnu pažnju.

Sajma Huremović

Direktor

Sajma Huremović, dr.vet.med.

Direktor JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona/Voditelj odjela za zarazne, parazitarne i druge bolesti životinja

Biografija
Magistar biologije iz oblasti primijenjene mikrobiologije Sajma Huremović, specijalista veterinarske medicine iz oblasti kliničke mikrobiologije

Rođena 23.03.1988. godine u Tuzli. Supruga i majka dvoje djece.
O5.05.2012. godine završila studij na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i stekla pravo na zvanje doktora veterinarske medicine.
13.03.2021. godine odbranom rada na temu: “Osjetljivost bakterijskih sojeva izolovanih u slučajevima mastitisa krava na antibiotike i eterična ulja”, stekla zvanje magistra biologije iz oblasti primjenjene mikrobiologije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
14.07.2021. godine odbranom rada na temu : “Izolacija i serotipizacija salmonela iz brojlerskih jata“, stekla zvanje specijaliste veterinarske medicine iz oblasti kliničke mikrobiologije na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Od 2016. godine uposlenik JU Veterinarskog zavoda Tuzlanskog kantona.
Od 2021. godine Rukovodilac odjela za dijagnostiku zaraznih i parazitarnih bolesti životinja/Voditelj odjela za zarazne, parazitarne i druge bolesti životinja.
Trenutno obnaša funkciju direktora.

Manuela Suljetović

Predstavnik rukovodstva za kvalitet/Voditelj laboratorije za kontrolu sirovog mlijeka

Mr.sc. Manuela Suljetović, dipl.ing.teh.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet/Voditelj laboratorije za kontrolu sirovog mlijeka: Mr.sc. Manuela Suljetović, dipl.ing.teh.

Biografija

Mr.sc. Manuela Suljetović, dipl.ing.teh.

Rođena je 16.12.1981. godine u Tuzli gdje je završila osnovnu i srednju Medicinsku školu, smijer farmaceutski tehničar. 2006. godine diplomirala je na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli i stekla zvanje diplomirani inženjer tehnologije- smijer prehrambeno inženjerstvo.

2016. godine magistrirala je na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na temu ”Higijenska ispravnost sirovog mlijeka na području Tuzlanskog kantona” i stekla zvanje magistar znanosti iz oblasti bromatologije i nutricionizma.

Od 2008. godine stalno zaposlena je u JU ”Veterinarski zavod TK” Tuzla.

Mersiha Hodžić

Zamjenik predstavnika rukovodstva za kvalitet/ Voditelj Laboratorije za kontrolu hemijske ispravnosti hrane i kontrolu rezidua

Mr.prim.hem. Mersiha Hodžić, dipl.ing.hem.

Zamjenik predstavnika rukovodstva za kvalitet/ Voditelj Laboratorije za kontrolu hemijske ispravnosti hrane i kontrolu rezidua Mr.prim.hem. Mersiha Hodžić, dipl.ing.hem.

Biografija
Mr.prim.hem. Mersiha Hodžić, dipl.ing.hem.
Rođena je 28.08.1981. godine u Beogradu. Supruga i majka dva sina.
Osnovno obrazovanje je završila u Osnovnoj školi “Mitar Trifunović Učo” u Gračanici, nakon čega upisuje Gimnaziju “Dr. Mustafa Kamarić” u Gračanici.
2000. godine upisuje Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu odsjek hemija i uspješno brani diplomski rad pod nazivom “Određivanje homovanilinske kiseline u likvoru HPLC metodom“ te time stiče zvanje diplomirani inženjer hemije.
Dana 11.06.2019. brani magistarski rad na odsjeku za Hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli, na temu „Komparativna analiza uzoraka mlijeka sa područja Bosne i Hercegovine kontaminiranih Aflatoksinom M1“, te stiče zvanje Magistra primjenjene hemije.

Nihada Šišić

Voditelj Odjela za veterinarsko javno zdravstvo

Mr.vet.sci. Nihada Šišić, dr.vet.med.

Voditelj Odjela za veterinarsko javno zdravstvo: Mr.vet.sci. Nihada Šišić, dr.vet.med.

Biografija

Rođena u Tuzli 04. juna 1972. godine. Osnovnu i srednju Medicinsku školu je završila u rodnom gradu. Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu je upisala 1994. godine. Tokom studija je, za postignuti uspjeh u školovanju, nagrađena dva puta, na trećoj godini, te na petoj godini nagradom „Žrtve agresije 1992-1995 Dr Vahida Imamović, Dr Vladimir Latinović, Dr Tomislav Ožegović, Dr Dragan Hlubna“. Na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu je diplomirala 14. aprila 2003. godine.
Dana 17.05.2012. godine na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odbranila je magistarski rad na temu: „Komparativno istraživanje krvnog seruma i mlijeka goveda na prisustvo antibrucela antitijela“ čime je stekla zvanje magistra veterinarskih nauka iz oblasti „Higijena i tehnologija živežnih namirnica animalnog porijekla“.
Od juna 2004. godine do oktobra 2017. godine u Veterinarskom zavodu Tuzlanskog kantona Tuzla je obavljala poslove stručnog saradnika za dijagnostiku, a od oktobra 2017. godine radi kao Rukovodilac Odjeljenja za kontrolu hrane i hrane za životinje, odnosno, kao voditelj Odjela za veterinarsko javno zdravstvo. U proteklih osamnaest godina rada je prisustvovala brojnim seminarima, skupovima i stručnim usavršavanjima.

Tel: +387 35/302-725
E-mail: nihada.sisic@vetzavodtk.ba

Iva Lamešić

Voditelj mikrobiološke laboratorije

Mr. sc. Iva Lamešić, dr.vet.med.

Voditelj mikrobiološke laboratorije Mr. sc. Iva Lamešić, dr.vet.med.

Biografija:

Rođena 28.09.1959. god u Breškama, općina Tuzla. Završila Srednju medicinsku školu 1978. godine.
1983. godine završila Veterinarski fakultet u Sarajevu i stekla zvanje diplomirani veterinar- doktor veterinarske medicine.
Februara 2014. na Univerzitetu u Tuzli stiče zvanje Magistar farmaceutskih nauka iz oblasti bromatologija i nutricionizam.
Od 17.10.1983. zaposlena u JU Veterinarskom Zavodu TK Tuzla, a tokom nepune četiri decenije rada svoje bogato radno, kao i akademsko iskustvo, nadogradila je mnogobrojnim seminarskim edukacijama i certifikatima.

Tel: +387 35/302-725
E-mail: iva.lamesic@vetzavodtk.ba

Samra Jašarević

Mlađi referent za ekonomsko-finansijske poslove

Samra Jašarević

Mlađi referent za ekonomsko-finansijske poslove: Samra Jašarević

Biografija

Samra Jašarević rođena je 24.08.1987 god u Bijeljini. U JU Veterinarski zavod TK Tuzla je zaposlena od juna 2008 . god kao Mlađi referent za ekonomsko finansijske poslove.
Arhivistički ispit 2017. godine polaže i stiče zvanje arhivar tehničar.
Sretno je udata od 2010. godine i majka je jedne djevojčice.

Tel: +387 35/302-700
e-mail: samra.jasarevic@vetzavodtk.ba

Elvir Jukić

Laborant – teren/tehničar za pripremu i obradu uzoraka

Elvir Jukić, medicinski teh.

Laborant –  teren/tehničar za pripremu i obradu uzoraka:
Elvir Jukić, medicinski teh.

Biografija

Elvir Jukić je rođen 04.02.1969.
Uposlenik je JU “Veterinarskog zavoda TK” Tuzla od 15.07.1997.godine.

Selma Mujkić

Laborant – tehničar za pripremu i obradu uzoraka

Selma Mujkić. med. laborant

Laborant – tehničar za pripremu i obradu uzoraka, Selma Mujkić. med. laborant

Biografija:

Selma Mujkić je rođena 12.12.1983. godine.
Uposlenica je JU “Veterinarskog zavoda TK” Tuzla od 22.05.2008.godine.

Nermin Brčaninović

Laborant – tehničar za pripremu i obradu uzoraka

Nermin Brčaninović, medicinski/veterinarski teh.

Laborant – tehničar za pripremu i obradu uzoraka:
Nermin Brčaninović, medicinski/veterinarski teh.

Biografija:
Nermin Brčaninović je rođen 25.07.1985.godine.
Uposlenik je JU “Veterinarskog zavoda TK” Tuzla od 01.08.2016. godine.

Nermina Ahmetović

Laboranti – tehničari za pripremu i obradu uzoraka

Nermina Ahmetović. Hemijski tehničar

Laboranti – tehničari za pripremu i obradu uzoraka:
Nermina Ahmetović. Hemijski tehničar

Biografija:
Nermina Ahmetović je rođena 17.08.1982. godine.
Uposlenica je JU “Veterinarskog zavoda TK” Tuzla od 01.09.2014. godine.

Nermina Ahmetović je rođena 17.08.1982. godine.
Uposlenica je JU “Veterinarskog zavoda TK” Tuzla od 01.09.2014. godine.

Selmir Zahirović

Laborant – tehničar za pripremu i obradu uzoraka

Selmir Zahirović. hem.tehničar

Laborant – tehničar za pripremu i obradu uzoraka:
Selmir Zahirović. hem.tehničar

Selmir Zahirović je rođen u Zvorniku 04. aprila 1991. godine.

Od jula 2012. godine zaposlen u JU „Veterinarskom zavodu TK“ Tuzla.

Irena Mrkić

Higijeničar za laboratorijsko posuđe

Irena Mrkić

Higijeničar za laboratorijsko posuđe: Irena Mrkić

Biografija

Irena Mrkić je rođena 22.02.1964. godine u Tuzli.
Završila je srednju hemijsku tehničku školu, smjer hemijski tehničar 1982. godine.
Uposlenica je JU “Veterinarskog zavoda TK” Tuzla od 27.03.2008. godine

Amela Jamaković

Voditelj serološke laboratorije

Amela Jamaković, dr.vet.med.

Voditelj serološke laboratorije: Amela Jamaković, dr.vet.med.

Biografija

Rođena 13.04.1981. god u Mostaru. Osnovno obrazovanje završila u Tuzli, gdje je nastavila i srednjoškolsko obrazovanje u JU “Gimnazija Meša Selimović”. 2009. godine završila Veterinarski fakultet u Sarajevu i stekla zvanje diplomirani veterinar. U periodu od 2009-2011 godine radila u JU Veterinarska stanica Tuzla. Od 2012-2018 godine vrši funkciju stručnog saradnika za mikrobiologiju namirnica i rezidua na Veterinarskom zavodu Tk Tuzla. Od 2018. godine obnaša funkciju  rukovodioca serološke laboratorije Veterinarskog Zavoda TK, Tuzla.
Tel: +387 35/302-731

E-mail: amela.jamakovic@vetzavodtk.ba

Sabahudin Mujkić

Laborant– tehničar za pripremu i obradu dijagnostičkog materijala

Sabahudin Mujkić, medicinski teh.

Laborant– tehničar za pripremu i obradu dijagnostičkog materijala:
Sabahudin Mujkić, medicinski teh.

Biografija

Sabahudin Mujkić je rođen 26.05.1985.
Uposlenik je JU “Veterinarskog zavoda TK”Tuzla od 15.05.2017. godine.

Almir Hibić

Laborant – tehničar za pripremu i obradu dijagnostičkog materijala

Almir Hibić, vet.teh.

Laborant – tehničar za pripremu i obradu dijagnostičkog materijala:
Almir Hibić, vet.teh.

Biografija

Almir Hibić je rođen 27.05.1982.godine.
Uposlenik je JU “Veterinarskog zavoda TK” Tuzla od 16.03.2014. godine.

Akreditirana laboratorija

Poslovanje po evropskim standardima i usvajanje novih tehnologija osnovna su zadaća svih uposlenih.