Dijagnostika

Dijagnostika zaraznih i parazitarnih bolesti životinja

 1. Serološke pretrage za bolesti (bruceloza, goveđa enzootska leukoza, plavi jezik, Q groznica), metoda i-ELISA;
 2. Dijagnostička pretraga krvnih seruma i plazme na prisustvo specifičnih antitijela na brucelozu Rose bengal testom;
 3. Kontrola leptospiroze – MAT test;
 4. Kontrola infektivne anemije kopitara, AGID testom;
 5. Horizontalna metoda za detekciju Salmonella spp. u životinjskom fecesu, u uzorcima okoliša iz i iz faze primarne proizvodnje- metoda po BAS EN ISO 6579-1:2018;
 6. Izdvajanje i detekcija Salmonella spp. u rasplodnim jajima i drugom dijagnostičkom materijalu;
 7. Metoda serološke tipizacije Salmonella (BAS CEN ISO/TR 6579-3 :2015);
 8. Detekcija Camylobacter spp. u životinjskom izmetu i uzorcima okoliša iz faze primarne proizvodnje (Campylobacter jejuni i Campylobacter coli);
 9. Detekcija Paenibacillus larvae u pčelinjem medu, odraslim pčelama i pčelinjem leglu;
 10. Bakteriološko ispitivanje dijagnostičkog materijala (uginuća, klanja);
 11. Identifikacija uzročnika mastitisa ;
 12. Identifikacija uzročnika mastitisa sa antibiogramom;
 13. Bakteriološka i parazitološka ispitivanja pčela i saća ( Američka gnjiloća, Nozemoza, Varooza);
 14. Parazitološka pretraga na prisustvo larvi T. spiralis- metoda digestije i kompresije;
 15. Parazitološka pretraga fecesa životinja- metoda flotacije i sedimentacije.

Ostale usluge