Mikrobiološka ispitivanja

Mikrobiološka ispitivanja hrane, hrane za životinje, vode i uzoraka iz radne i proizvodne okoline

Mikrobiološke analize mesa i proizvoda od mesa, mlijeka i proizvoda od mlijeka, jaja i proizvoda od jaja, meda i proizvoda od meda i drugih namirnica, hrane za životinje, vode i briseva izolacijom i identifikacijom uzročnika, a po metodama:

 1. Određivanje broja bakterija u uzorku sirovog mlijeka-protočna citometrija, Interna metoda;
 2. Određivanje somatskih stanica u uzorku sirovog mlijeka-fluoro-opto-elektronska metoda- BAS EN ISO 13366-2:2008;
 3. Horizontalna metoda za detekciju, određivanje broja i serotipizaciju Salmonella- Dio 1:
 4. Detekcija Salmonella BAS EN ISO 6579-1:2018;
 5. Horizontalna metoda za detekciju i brojanje monocytogenes i L. spp- Dio 1: metoda detekcije- BAS EN ISO 11290-1:2018;
 6. Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Listeria monocytogenes i Listeria- Dio 2: Metoda brojanja- BAS EN ISO 11290-2:2018;
 7. Horizontalna metoda za detekciju i određivanje broja Enterobacteriaceae- Dio 2: Metoda brojanja kolonija- BAS EN ISO 21528-2:2018;
 8. Horizontalna metoda za brojanje koagulaza pozitivnih stafilokoka Stapylococcus aureus i druge vrste – Dio 1: Tehnika korišćenja Baird- Parker agar medija- BAS EN ISO 6888-1:2005;
 9. Horizontalna metoda za brojanje koagulaza pozitivnih stafilokoka Stapylococcus aureus i druge vrste – Dio 1: Tehnika korišćenja Baird- Parker agar medija-Amandman 1- Uključivanje preciznosti podataka BAS EN ISO 6888-1/A1:2005;
 10. Horizontalna metoda za brojanje mikroorganizama – Tehnika brojanja kolonija metodom izlijevanja podloge na 30° C- BAS EN ISO 4833-1:2014
 11. Horizontalna metoda za brojanje mikroorganizama- Brojanja kolonija pri 30° C metodom zasijavanja na površinu podloge- BAS EN ISO 4833-2:2014 i BAS EN ISO 4833-2/Cor1:2015;
 12. Horizontalna metoda za brojanje <beta> glukuronidaza pozitivne Esherichia coli – Dio 2: tehnika brojanja kolonija na 440 C koristeći i 5-bromo-4-hloro-3-indolil<beta>-D-glukuronid- BAS EN ISO 16649-2 :2008;
 13. Horizontalna metoda za brojanje sulfit redukujućih bakterija koje rastu pri anaerobnim uslovima -BAS ISO 15213:2008;
 14. Horizontalna metoda za brojanje kvasaca i plijesni- Dio 1: Tehnika brojanja kolonija u proizvodima kod kojih je aktivitete vode veći od 0,95- BAS EN ISO 21527-1:2009;
 15. Horizontalna metoda za brojanje kvasaca i plijesni- Dio 2: Tehnika brojanja kolonija u proizvodima kod kojih je aktivitete vode manji ili jednak 0,95- BAS EN ISO 21527-2:2009;
 16. Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Campylobacter – Dio 1: Metoda detekcije- BAS EN ISO 10272-1 :2018;
 17. Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Campylobacter spp. Dio 2- Tehnika brojanja kolonija- BAS EN ISO 10272-2 :2018;
 18. Horizontalna metoda za detekciju, brojanje i serotipizaciju Salmonellae- Dio 3: Smjernice za serotipizaciju Salmonella spp. -BAS CEN ISO/TR 6579-3 :2015;
 19. Brojanje Esherichia coli i koliformnih bakterija- Dio 1: Metoda membranske filtracije za vode sa niskim prirodnim fonom bakterijske flore- BAS EN ISO 9308-1:2015;
 20. Detekcija i brojanje crijevnih enterokoka- Dio 2: Metoda membranske filtracije -BAS EN ISO 7899-2:2003;
 21. Brojanje uzgojenih mikroorganizama – Određivanje broja kolonija inokulacijom na hranljivom agaru- BAS EN ISO 6222:2003;
 22. Detekcija i brojanje Pseudomonas aeruginosa – Metoda membranske filtracije BAS EN ISO 16266:2009,
 23. Detekcija i brojanje sulfit-redukujućih anaeroba (klostridija) – Dio 2: Metoda membranske filtracije BAS EN 26461-2:2003; Brojanja aerobnih sporogenih bakterija.

Ostale usluge