Blog
0

Prosječni sastav mlijeka

Mlijeko je normalni sekret mliječne žlijezde, koji dobivamo redovnom i neprekidnom mužom, jedne ili više muznih životinja, ispravno hranjenih, ispravno držanih, kojem nije ništa dodano niti oduzeto.

 Sastav mlijeka može biti vrlo promjenjiv, a zavisi od mnogo faktora: pasmini, zdravlju životinje, stadiju laktacije, hranidbi, sezoni, vrsti mužnje, broju mužnji itd.

Kolostrum luči mliječna žlijezda neposredno nakon poroda. Prelaz kolostruma u mlijeko događa se postepeno (6-10 dana). Kolostrum sadržava veću količinu  suhe tvari nego klasično mlijeko. Kolostralno mlijeko se ne koristi u prehrani ljudi, jer nije pogodno ni za preradu zbog velike količine sirutkinih proteina (zagrijavanjem se zgrušavaju).

Sastav mlijeka pojedinih krava varira od muže do muže  u toku istog dana, razlikuje se od dana do dana, mijenja se u toku laktacije, zavisi  o hranidbi, godišnjem dobu, fiziološkim promjenama, individualnim karakteristikama krava, itd.

Zbog toga, prosječni sastav mlijeka varira u sljedećim rasponima:

Suha tvar ……………………11 – 14%

Mliječna mast ………………..3,2 – 5,5%

Protein………………………..2,6 – 4,2%

Mliječni šećer (laktoza) ………4,6 – 4,9%

Pepeo………………………….0,6 – 0,8%

Kravljeg mlijeka po količini ima najviše pa se ono koristi u proizvodnji svih vrsta mliječnih proizvoda. Mlijeko ostalih životinja mora biti deklarisano, kao i porijeklo mješavine nekih vrsta mlijeka (uz naznačen omjer miješanja).

Međutim sve se više u prehrani ističe prednost kozjeg mlijeka, posebno kod osoba koje su alergične na proteine kravljeg mlijeka. Kozje se mlijeko preporučuje u prehrani mlađih i starijih osoba jer je probavljivije od kravljeg mlijeka.

Ovčje mlijeko posebno cijene potrošači ovčjih sireva zbog specifične arome i oštrog ukusa.

Kvaliteta mlijeka mora odgovarati zakonskim propisima:

  • Pravilnik o sirovom mlijeku (˝Službeni glasnik BiH˝ broj: 21/11);
  • Uredba o načinu uzimanja uzoraka, razvrstavanju i obračunu cijene mlijeka (˝Sl. novine FBiH˝ broj:102/16);
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sirovom mlijeku (˝Službeni glasnik BiH˝ brojeva: 62/14 i 17/19).

Slični članci

Pročitajte još