Uncategorized

1. KONGRES PERADARSTVA/ŽIVINARSTVA

Mr.prim.mikrobiologije Sajma Huremović, specijalista veterinarske medicine, direktorica JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona  Tuzla sa saradnicima učestvovala je na Prvom međunarodnom kongresu živinarstva/peradarstva, koji se održava u periodu od 10.-12. maja 2023. godine u Banja Luci.

Drugog dana kongresa Huremović se predstavila učešćem u naučnom dijelu kongresa kao predavač gdje je prezentovala svoj istraživački rad od izuzetne važnosti za peradarstvo, a na temu „Izolacija i serotipizacija salmonela kod brojlera“.

Kongresu u organizaciji Koordinacijskog odbora peradara/živinara Bosne i Hercegovine, Udruženja peradara Federacije BiH i Udruženja živinara “Zajednica živinara RS” prisustvuje oko 300 predstavnika nadležnih institucija, akademske zajednice, veterinarskih i poljoprivrednih instituta i drugih zainteresovanih strana iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.

Rad Kongresa odvija se kroz plenarna i pozvana predavanja, usmene i poster prezentacije, kao i sponzorisana predstavljanja. Učesnici kongresa će, uz razmjenu informacija i znanja o savremenim metodama uzgoja i prerade pilećeg mesa, na kongresu razgovarati o ukupnom stanju u peradarskom sektoru u Bosni i Hercegovini, a svoje radove predstavit će oko 100 predavača iz Bosne i Hercegovine i inozemstva. Skup je ujedno i prilika za susrete i uspostavljanje saradnje među učesnicima različitih profila u lancu vrijednosti proizvodnje pilećeg mesa i jaja.

Slični članci

Pročitajte još