Uncategorized

SVJETSKA SEDMICA SVJESNOSTI O ANTIBIOTICIMA

SVJETSKA SEDMICA SVJESNOSTI O ANTIBIOTICIMA

18-24.11.2023

Antimikrobna rezistencija: Zašto je svrstana u jednu od tri najveće prijetnje ljudskom zdravlju?

 

Svjetska sedmica borbe protiv antimikrobne rezistencije je globalna kampanja kojom se nastoji poboljšati svijest i razumijevanje antimikrobne rezistencije u javnosti. Osim toga, kampanja je namijenjena onima koji igraju ključnu ulogu u smanjenju daljnje pojave i smanjenju antimikrobne rezistencije, a to su liječnici, farmaceuti, veterinari i drugi kreatori zdravstvenih politika.

Europska Unija je pozvala države članice da do 01.03.2024. godine uspostave, objave i provedu nacionalni akcijski plan za borbu protiv antimikrobne otpornosti primjenom pristupa „Jedno zdravlje”; ovogodišnja Svjetska sedmica svjesnosti o antimikrobnim lijekovima (WAAW) obilježava se pod nazivom „Na vrijeme promijenite navike. Djelujte sada!“.

Pojava i širenje patogena otpornih na antibiotike i antimikrobne lijekove ozbiljna su prijetnja u sprječavanju i liječenju uobičajenih infekcija te obavljanju rutinskih medicinskih postupaka čije je uspješne ishode i omogućila upravo ova vrsta lijekova Iz tog razloga, Europska komisija je prošle godine, u suradnji s državama članicama, antimikrobnu otpornost označila kao jednu od tri najveće prijetnje zdravlju.

Antimikrobna rezistencija opisana je kao tiha pandemija koja rezultira milijunima suvišnih smrti širom svijeta i povećanjem troškova liječenja. Nastaje kada se bakterije ili drugi mikroorganizmi s vremenom promijene i ne reagiraju više na lijekove, što nam otežava liječenje infekcija, povećava rizik od širenja bolesti, nastajanja teških oblika bolesti, pa i smrti. Kao rezultat otpornosti na lijekove, antibiotici i drugi antimikrobni lijekovi postaju neefikasni, a infekcije postaju sve teže i nemoguće ih je liječiti.

Svjesnost građana o mogućoj štetnosti neopravdane primjene antimikrobnih lijekova i promicanje zdravih načina života može dovesti do mnogo bolje kontrole širenja otpornih sojeva mikroorganizama te sprečavanja infekcija koje uzrokuju.

Antimikrobna rezistencija je biološki fenomen koji predstavlja otpornost mikroorganizama na antimikrobne lijekove, a u prvom redu se odnosi na otpornost bakterija na antibiotike koji bi ih trebali uništavati. U današnje vrijeme predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom zdravlju i preuzima sve veću važnost u svijetu zbog povećanja broja multirezistentnih bakterija uslijed nedostatka novih antibiotika. Učestalim i nekritičnim uzimanjem antibiotika bakterije razvijaju otpornost, tj. zaobilaze načine na koje antibiotici na njih djeluju i u tome su sve uspješnije. Prekomjerna primjena ovih lijekova zastupljena je u humanoj i veterinarskoj medicini, a posljedično se nalaze i u namirnicama, što se također održava na zdravlje ljudi.

Pojačana je raznim čimbenicima koji ubrzavaju ovaj proces i šire otporne mikroorganizme:

  • Neprimjerena i neopravdana upotreba antibiotika u humanoj i veterinarskoj medicini
  • Zagađenje okoliša antimikrobnim lijekovima
  • Nedovoljna ulaganja u razvoj novih antibiotika
  • Globalizacija i posljedično širenje rezistencije među različitim zemljama i regijama

Posebna pažnja je usmjerena na važnost razumijevanja utjecaja antimikrobne rezistencije na okoliš i faktora koji dovode do ovog problema. Neki od njih su: komunalne i industrijske otpadne vode, rasipanje gnojiva po obradivim površinama, kontaminacija površinskih i podzemnih voda posredstvom akvakulture i slično. Vidljivo je kako se primarno radi o potencijalnoj diseminaciji veterinarskih antimikrobnih lijekova, koji za razliku od humanih dospijevaju u okoliš na više načina.

 

Slični članci

Pročitajte još