Uncategorized

Nova početci, dugoročna vizija…

 

 

Dana 01.08.2023.godine JU Veterinarski zavod TK i Univerzitet FINra potpisali su Sporazum o dugoročnoj poslovnoj saradnji.

 

Sporazum su potpisali ispred JU Veterinarskog zavoda  TK direktorica,  mr. prim. mikrobiol. Sajma Huremović i ispred Univerziteta FINra prof.dr.sc. Ismet Kalić.

 

Početak je to realizacije zajedničkih projekata s ciljem razvoja privrede, nauke, struke i obrazovanja te realizacije projekata iz oblasti ekološke poljoprivrede, agrobiznisa, turizma i ugostiteljstva, nutricionizma i gastronomije.

 

Univerzitet FINra Tuzla u akademskoj 2023/2024 pored trenutnih je uveo i dva novolicencirana studijska programa i to ”Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija”, te ”Ekološka poljoprivreda”.

 

Shodno planu i programu novih studijskih smjerova podrška JU Veterinarskog zavoda TK kao javne institucije je od velikog i bitnog značaja, a samim tim jer je to institucija čije se postojanje i djelatnost  zasniva na konstantnom monitoringu te doprinošenju poboljšanja uslova u veterinarskom javnom zdravlju i sigurnosti hrane što su bazne teme prakse budućih inženjera ekološke poljoprivrede i bachelora turizma, ugostiteljstva i gastronomije.
Stoga spektar znanja i vještina koje će steći u okviru praktične nastave u Zavodu je neprocjenjiv, a za njih kao buduće stručnjake pragmatičan i apsolutno primjenjiv u radu.

Parametri kvalitete procesa, poluproizvoda i finalno proizvedenog proizvoda od strane budućih stručnjaka upravo se vrši u Veterinarskom zavodu osnovanom davne 1952. godine.

 

Godine iskustva, stalnog usavršavanja i ulaganja te konstantne saradnje sa primarnom poljoprivredom te subjektima iz prehrambeno – privrednog proizvodnog i uslužnog sektora danas Zavod deklarišu kao:

 

– Instituciju koja zadovoljava zahtjeve za osposobljenost ispitnih i laboratorija tj. akreditovanu prema ISO 17025;

 

– Instituciju čije poslovanje i procesi se odvijaju shodno zahtjevima norme ISO 9001;

 

– Instituciju koja ispitivanja vrši prema metodama usklađenih sa zahtjevima ISO, AOAC, WHO, OIE, FAO priznatim u svim državama;

 

– Instituciju koju u laboratorijskom sektoru čine ukupno 2 odjeljenja i 6 laboratorijskih sekcija (Odjel veterinarskog javnog zdravstva i Odjel za zarazne, parazitarne i druge bolesti životinja);

 

– Instituciju sa 45 akreditovanih metoda za kontrolu kvalitativnih parametara različitih matriksa i to od hrane za ljude, preko vode, uzoraka iz radne i proizvodne okoline do hrane za životinje;

 

– Instituciju koja predstavlja ovlaštenu dijagnostičku laboratoriju i instanca je za sprečavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitarnih bolesti kod životinja u okviru državnog programa mjera zdravstvene zaštite životinja (državni monitoring);

 

– Institucija koja jedina na ovom području BiH ima ispitni laboratoriji koji obavlja analize sirovog mlijeka i utvrđuje usklađenost kvaliteta sirovog mlijeka s odredbama državnog pravilnika te njegovo klasiranje.

Da usavršavanje i evaluacija nemaju kraj potvrda je i to da je Veterinarski zavod TK trenutno u postupku implementacije metode za kontrolu ostataka pesticida i to tekućom hromatografijom visoke ili djelotvornosti (HPLC). Tekuća hromatografija separacijska je metoda kojom se razdvajaju tvari te na osnovu toga i detektuje postojanje i kvantitet, a inače je metoda koja se koristi u forenzici hrane. Osim za određivanje pesticida ova metoda prijenjuje se za odjeljivanje organskih kiselina, vitamina, aminokiselina, šećera, aditiva, mikotoksina, antibiotika, lipida, proteina i pigmenata.

 

Stalna saradnja sa ispitnim tijelima u cijeloj državi i van nje postavljaju Zavod na vrh piramide u očuvanju javnog zdravlja.

 

Stoga ovakvi sporazumi s pravom odmah dobivaju po potpisivanju epitet „dugoročni“.

Slični članci

Pročitajte još