Uncategorized

OBUKA

U sklopu IPA 2018 Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“, a u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u Mostaru je 04. i 05. aprila 2023. godine održana obuka na temu “Prikupljanje podataka za potrebe procjene rizika u skladu sa zahtjevima EFSA-e (Evropska agencija za sigurnost hrane)“.

U obuci su, uz službenike Agencije za sigurnost hrane BiH, učestvovali predstavnici mjerodavnih tijela i laboratorija za kontrolu hrane iz Bosne i Hercegovine uključenih u proces prikupljanja podataka iz područja sigurnosti hrane. Ispred Javne ustanove Veterinarski zavod TK Tuzla obuci je prisustvovala Mr.vet.sci. Nihada Šišić, voditelj odjela za veterinarsko javno zdravstvo.

Obuka je osmišljena kao spoj teoretskog i praktičnog dijela i imala je za cilj poboljšanje procesa prikupljanja podataka kroz pojašnjenje formata i širenje mreže za prikupljanje podataka. U prvom dijelu obuke, stručnjaci iz Italije su predstavili EFSA-ine zahtjeve u pogledu podataka o hemijskim i biološkim opasnostima i načela kodiranja utemeljena na standardnom opisu uzorka (SSD2). U drugom dijelu obuke učesnici su kroz praktične primjere kodirali podatke o rezultatima laboratorijskih analiza koristeći SDD2 format.

Model podataka Standardni opis uzorka- Standard Sample Description (SSD2) je format za opisivanje uzoraka hrane i hrane za životinje i analitičkih rezultata koji koriste EFSA-ini pružatelji podataka. Određuje elemente podataka i strukturu podataka uzoraka za hemijske kontaminante i ostatke, kao i podatke o mikrobiološkim kontaminantima, uzročnicima zoonoza i antimikrobnoj rezistenciji u hrani, hrani za životinje, životinjama, uzorcima iz okoliša i materijalima koji dolaze u dodir s hranom.

 

Podaci se moraju obrađivati i dostavljati u unaprijed definisanim formatima (SSD2) kako bi se osiguralo da odgovaraju svrsi i da su uporedivi u procjenama koje se provode. Bilo da se radi o podacima iz programa praćenja zoonoza ili o analitičkim rezultatima uzoraka uzetih u sklopu službene kontrole i samokontrole subjekata u poslovanju s hranom, podaci su preduslov za kvalitetnu procjenu rizika i upravljanje rizikom.

Slični članci

Pročitajte još