Uncategorized

Seminar “Validacija/verifikacija analitickih metoda.”

Uvod

Analitičke metode koje se koriste pri ispitivanjima materijala i proizvoda moraju osigurati zahtijevanu namjenu i dokazano biti visokoga stupnja kvalitete kako bi rezultati bili pouzdani.
Validacijom/verifikacijom metode potvrđujemo valjanost metode za njezinu namjenu i osiguravamo povjerenje u točnost rezultata ispitivanja. Također, validacija/verifikacija metode zahtjev je norme HRN EN ISO/IEC 17025, a vrlo često i zahtjev regulativnih tijela u svrhu ovlašćivanja. Ovaj seminar osmišljen je u cilju osposobljavanja polaznika za samostalnu provedbu verifikacije i validacije analitičkih metoda. U okviru seminara razmotrit će se izvedbene karakteristike metoda, planiranje i provedba postupka validacije, obrada rezultata i dokumentiranje postupka validacije. Teorijska razmatranja nadopunit će se primjerima validacije titrimetrijski, kromatografskih (HPLC i GC), spektrofotometrijskih i AAS metoda te grupnim radom u kojemu će polaznici imati priliku na vlastitim primjerima proći validacijski postupak.

Ciljevi seminara

Tijekom seminara polaznici će naučiti:

 • razlikovati verifikaciju i validaciju
 • razumjeti zašto, kad i tko provodi verifikacija/validacija analitičkih metoda
 • izvedbene karakteristike validacije, način njihova eksperimentalnoga određivanja i statističke obrade dobivenih rezultata
 • definirati opseg validacije s obzirom na namjenu metode
  pripremiti izvješća o verifikaciji/validaciji metode
 • kako ispravno statistički obraditi i tumačiti mjerne rezultate iz validacije/verifikacije
 • primijeniti rezultate validacije u planiranju mjera osiguravanja valjanosti rezultata ispitivanja

 

Kome je seminar namijenjen

Seminar je namijenjen:

 • laboratorijskomu osoblju koje je zaduženo za validaciju metoda
 • voditeljima laboratorija, voditeljima kvalitete
 • osobama koje su zadužene za ocjenjivanje laboratorija (interni i eksterni ocjenitelji)
 • osobama zaduženim za procjenjivanje mjernih nesigurnosti rezultata
 • svima ostalima koje zanima ova tema.

 

Slični članci

Pročitajte još