Uncategorized

SVJETSKI DAN VETERINARSKIH LABORATORIJA

Tokom historije, dijagnoza bolesti koju pružaju zdravstvene laboratorije pojavila se kao stub spremnosti za pandemiju. Zahvaljujući svom iskustvu u suočavanju s epidemijama velikih razmjera u životinjskim populacijama, pružanju ekspertize o porijeklu i evoluciji bolesti, kao i obradi ljudskih uzoraka, veterinarske laboratorije su imale ključnu ulogu tokom izbijanja COVID-19. Doprinoseći nadzoru, otkrivanju i kontroli bolesti, laboratorije podržavaju zdravstvene sisteme i pomažu u smanjenju rizika po zdravlje životinja, ljudi i životne sredine.

Danas, mreže veterinarskih laboratorija širom svijeta – a posebno one u okruženjima sa niskim resursima – bore se da dođu do nivoa funkcionalnog i održivog laboratorijskog sistema koji radi na implementaciji međunarodnih standarda. 

Ipak, potreba za postavljanjem laboratorija na održiviji put nikada nije bila veća, u vrijeme kada bolesti koje pogađaju životinje, ljude i okoliš zahtijevaju učinkovite načine za postizanje globalne zdravstvene sigurnosti.

Svjetska zdravstvena organizacija zamišlja svijet u kojem laboratorije osiguravaju da veterinarske službe imaju pristup kvalitetnoj dijagnozi kroz održivu mrežu laboratorija, sposobnih da precizno identifikuju i prijave infekcije i druge opasnosti.

Ponosni smo da JU Veterinarski zavod TK danas djeluje kao dijagnostička veterinarska laboratorija u mreži javnih dijagnostičkih laboratorija u BiH.

Zavod je uveo i održava sistem upravljanja prema BAS EN

 

ISO ISO 9001:2015, još od 2013 godine, a akreditacija Zavoda je omogućila korisnicima naših usluga nesmetan izvoz hrane u sve zemlje EU i one koje su ISO standarde preuzele kao nacionalne, a za ispunjenje uslova izvoza smo uvijek bili predmetom provjere od evropskih eksperata jednako kao i potencijalni izvoznici.

Slični članci

Pročitajte još